جدول زمان بندي - نمایشگاه بین المللی IPAS 2018
English
×
Login

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایپاس 2018
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایپاس 2018
جدول زمان بندي

  جدول زمان بندي:
---------------
آخرین مهلت برای ارسال پاکات اسناد مزایده                                 1397/01/29
------------------------------------------------------------
تاریخ بازگشایی پاکات مزایده                                                          1397/02/02
------------------------------------------------------------
آخرين مهلت ثبت نام                                                                      1397/06/12 
------------------------------------------------------------
آخرين مهلت تسويه حساب وجه اجاره غرفه                                   1397/06/15
------------------------------------------------------------
تاريخ تحويل كارت شناسايي و پاركينگ                                          1397/07/04         
------------------------------------------------------------
تاريخ تحويل كارت دعوت                                                               1397/06/09  
------------------------------------------------------------
تاريخ تحويل سالن جهت غرفه های خود ساز                                   1397/07/06
------------------------------------------------------------
آخرين مهلت جهت ساخت غرفه های خاص و غرفه آرايي               1397/07/08 
------------------------------------------------------------
تاريخ تحويل غرفه های  پیش ساخته                                               1397/07/08
------------------------------------------------------------
زمان حمل كالاهاي نمايشگاهي به داخل غرفه (تا ساعت 20:00)     1397/07/08 
------------------------------------------------------------
مراسم افتتاحيه                                                                                1397/07/09
------------------------------------------------------------
ساعت بازدید روز اول نمایشگاه                                                  10:00 الی 18:00
------------------------------------------------------------
ساعت بازدید سایر روز های برگزاری نمایشگاه                         09:00 الی 18:00 
 ------------------------------------------------------------
تاریخ خروج كالاهاي نمايشي از سالن                                              1397/07/13
-------------------------------------------------------------
ساعت توزیع برگ خروج کالاهای نمایشی  ساعت 08:00 صبح      1397/07/13
-------------------------------------------------------------
                                    
آخرین مهلت تخریب و تخلیه غرفه های خود ساز                         1397/07/13
-------------------------------------------------------------


 ملاحظات لازم در روز افتتاحیه نمایشگاه:
    - روز افتتاحیه نمایشگاه فقط غرفه دارانی اجازه ورود به سالن را دارند که دارای کارت غرفه دار باشند. 
    -   ورود افراد متفرقه اعم از غرفه ساز، بازدید کننده و... تا زمان پایان مراسم افتتاحیه ممنوع می باشد.
    -  جهت تسهیل در ورود افراد به سالن برگزاری نمایشگاه از آوردن اقلام غرفه در روز افتتاحیه خودداری شود.
   - ورود اقلام غرفه به سالن و چیدمان روز قبل افتتاحیه نمایشگاه می باشد.       
    - در سایر روزهای برگزاری نمایشگاه ورود کالا و اقلام غرفه تا ساعت 12:00 ممنوع می باشد

sponsor.png

05menu.png

04menu.png
کلیه حقوق سایت برای ایجاد کننده محفوظ است.