جدول زمان بندي - نمایشگاه بین المللی IPAS 2017

English
×
Login

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایپاس 2017
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایپاس 2017
جدول زمان بندي

  جدول زمان بندي:
----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آخرين مهلت ثبت نام                                                               1396/06/15           
-------------------------------------------------------------------------------------
آخرين مهلت تسويه حساب وجه اجاره غرفه                                 1396/06/20
------------------------------------------------------------------------------------
تاريخ تحويل كارت شناسايي و پاركينگ                                          1396/07/15         
------------------------------------------------------------------------------------
تاريخ تحويل كارت دعوت                                                            1396/06/23  
------------------------------------------------------------------------------------
تاريخ تحويل سالن جهت غرفه های خود ساز                                        1396/07/22
-------------------------------------------------------------------------------------

آخرين مهلت جهت ساخت غرفه های خاص و غرفه آرايي توسط غرفه داران  1396/07/23
-------------------------------------------------------------------------------------

تاريخ تحويل غرفه های  پیش ساخته                                           1396/07/23
------------------------------------------------------------------------------------

زمان حمل كالاهاي نمايشگاهي به داخل غرفه (تا ساعت 20:00)        1396/07/23 
-------------------------------------------------------------------------------------

مراسم افتتاحيه                                                                   1396/07/24
------------------------------------------------------------------------------------
ساعت بازدید روز اول نمایشگاه                                             10:00 الی 18:00
-------------------------------------------------------------------------------------

ساعت بازدید سایر روز های برگزاری نمایشگاه                               9:00 الی18:00
 -------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ خروج كالاهاي نمايشي از سالن                                          1396/07/28
-------------------------------------------------------------------------------------

ساعت توزیع برگ خروج کالاهای نمایشی              ساعت 8:00 صبح مورخ 1396/07/28
-------------------------------------------------------------------------------------
                                    
آخرین مهلت تخریب و تخلیه غرفه های خود ساز ( تا ساعت 09:00)          1396/07/30
-------------------------------------------------------------------------------------


 ملاحظات لازم در روز افتتاحیه نمایشگاه:
    - روز افتتاحیه نمایشگاه فقط غرفه دارانی اجازه ورود به سالن را دارند که دارای کارت غرفه دار باشند. 
    -   ورود افراد متفرقه اعم از غرفه ساز، بازدید کننده و.... تا زمان پایان مراسم افتتاحیه ممنوع می باشد.
    -  جهت تسهیل در ورود افراد به سالن برگزاری نمایشگاه از آوردن اقلام غرفه در روز افتتاحیه خودداری شود .(اقلام غرفه می بایست یک روز قبل در زمان چیدمان غرفه وارد سالن گردد).        
    - در سایر روزهای برگزاری نمایشگاه ورود کالا و اقلام غرفه تا ساعت 12:00 ممنوع می باشد

06menu.png

05menu.png

04menu.png
کلیه حقوق سایت برای ایجاد کننده محفوظ است.