معرفی بنیاد تعاون ناجا - نمایشگاه بین المللی IPAS 2019
English
×
Login

هجدهمين نمایشگاه بین المللی ایپاس 2019
هجدهمين نمایشگاه بین المللی ایپاس 2019
معرفی بنیاد تعاون ناجا

معرفی بنیاد تعاون ناجا
بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با هدف تأمين نيازمندي هاي معيشتي كاركنان  نيروي انتظامي در سال  1375 تأسيس گرديد سياست هاي كلان بنياد تعاون ناجا توسط هيأت امناء به رياست سردار فرماندهي محترم ناجا و امور اجرايي آن توسط هيأت مديره و از طريق مدير عامل ترسيم مي گردد بنياد تعاون ناجا برابر اساسنامه در حوزه هاي بازرگاني، توليدي، عمراني، قتصادي، تجاري، خدماتي فعاليت نموده و در آمد حاصل از اين فعاليت را برای تأمين رفاه بيشتر كاركنان ناجا صرف می کند  .
 

sponsor.png

05menu.png

04menu.png
کلیه حقوق سایت برای ایجاد کننده محفوظ است.