اسپانسری - نمایشگاه بین المللی IPAS 2019
English
×
Login

هجدهمين نمایشگاه بین المللی ایپاس 2019
هجدهمين نمایشگاه بین المللی ایپاس 2019

اسپانسری
سه شنبه 24 بهمن 1396 - 09:28:49
برای شرکت در مزائده اسپانسری

مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه IPAS 2018
شرکت هایی که متقاضی مشارکت در مزائده اسپانسری نمایشگاه می باشند ضمن مطالعه موارد اسپانسری تا 15 اسفند ماه نسبت به  ارسال درخواست خود اقدام نمایند.
نظر بدهيد0

sponsor.png

05menu.png

04menu.png
کلیه حقوق سایت برای ایجاد کننده محفوظ است.