ثبت نام نمایشگاه IPAS 2018 - نمایشگاه بین المللی IPAS 2019
English
×
Login

هجدهمين نمایشگاه بین المللی ایپاس 2019
هجدهمين نمایشگاه بین المللی ایپاس 2019

ثبت نام نمایشگاه IPAS 2018
شنبه 7 بهمن 1396 - 12:20:11

پیش ثبت نام هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی( IPAS 2018)

با اطلاع متقاضیان شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (IPAS 2018) می رساند، پیش ثبت نام نمایشگاه روز یکشنبه تاریخ 15/11/96 سا عت 10:00 شروع می گردد.
لذا متقاضیان حضور در نمایشگاه می بایست مطالب ذیل را با دقت مطالعه و در موعد مقرر به سایت نمایشگاه مراجعه و پیش ثبت نام نمایشگاه را انجام دهید.
توضیحات:
  الف) معیار اولویت در انتخاب غرفه:  
1-  پیش ثبت نام در سایت 2- دریافت شماره اولویت پیش ثبت نام 3- واریزمبلغ پیش ثبت نام (مبلغ 500,000 ریال) به ازای هر متر مربع بصورت علی الحساب.
ب) داشتن نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به سایت الزامی می باشد.
ج) سایت نمایشگاه از ساعت 10 صبح اولین روز ثبت نام تا ساعت 24 آخرین روز ثبت نام باز می باشد.
د)  هر نام کاربری و فیش پرداختی برای پیش ثبت نام یک شرکت می باشد.(ثبت نام و واریزی‌های گروهی مورد پذیرش ستاد اجرایی نمی باشد).
ه) زمان شروع پیش ثبت نام از طریق سایت نمایشگاه و همچنین با ارسال پیامک به اطلاع شرکت های متقاضی ارسال خواهد شد.
و) فرم های پیش ثبت نام فاقد فیش واریزی مورد پذیرش ستاد برگزاری نمایشگاه نبوده و از اولویت واگذاری غرفه کنار گذاشته خواهد شد.
ز) فیش واریزی را به آدرس پست الکترونیک Financial@ipas.irارسال نمایید.
ح) واگذاری ظرفیت‌ها تبلیغاتی (اسپانسری) بصورت مزایده محدود و پس از اتمام زمان  پیش ثبت نام انجام خواهد شد لذا شرکت های متقاضی جهت شرکت در مزایده می بایست ضمن انجام مراحل ثبت نام مطابق بند الف نسبت به  ارسال درخواست کتبی تا تاریخ 16/12/96 اقدام نمایند.
ط) نحوه پرداخت مبلغ پیش ثبت نام:
1-  واریزی از طریق درگاه الکترونیکی سایت.
2- واریزی از طریق شماره حساب: 0110736568009 بانک ملی شعبه پیام انقلاب کد 0098 به نام شرکت ناجی پاس و شماره شبا: IR050170000000110736568009                                                                                                                                                                ستاد برگزاری نمایشگاه IPAS                                                                                                                                                                              
نظر بدهيد0

sponsor.png

05menu.png

04menu.png
کلیه حقوق سایت برای ایجاد کننده محفوظ است.