تاریخچه IPAS

دوره هفدهم IPAS


محل برگزاری : مصلای امام خمینی(ره) - سالن شبستان
زمان برگزاری : مهر ماه 1397
متراژ فضای نمایشگاه : 15400
تعداد شرکت ها : 350
تعداد غرفه ها : 342
تعداد کشورها : 24
ویژگیهای نمایشگاه :

  • دعوت از شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری دانشگاه های سراسر کشور
  • برگزاری جشنواره چهل سالگی پلیس انقلاب با همیاری پلیس های تخصصی ناجا
  • برگزاری کارگاه آموزشی برای عموم مردم توسط پلیس پیشگیری ناجا
مشخصات شرکت های حاضر در نمایشگاه 2018

دوره شانزدهم IPAS


محل برگزاری : مصلای امام خمینی(ره) - سالن شبستان
زمان برگزاری : مهر ماه 1396
متراژ فضای نمایشگاه : 14200
تعداد شرکت ها : 350
تعداد غرفه ها : 365
تعداد کشورها : 29
ویژگیهای نمایشگاه :

  • ایجاد بخش ویژه جهت نمایش تجهیزات خاص برای بازدی کنندگان ویژه نمایشگاه
  • دعوت از شرکت های تولید کننده داخلی جهت ارائه توانمندی های خود
  • برگزاری 8 کارگاه آموزشی در موضوعات مختلف
مشخصات شرکت های حاضر در نمایشگاه 2017

دوره پانزدهم IPAS


محل برگزاری : مصلای امام خمینی(ره) - سالن شبستان
زمان برگزاری : مهر ماه 1395
متراژ فضای نمایشگاه : 14400
تعداد شرکت ها : 300
تعداد غرفه ها : 436
تعداد کشورها : 28
ویژگیهای نمایشگاه :

  • ایجاد بخش جدید جهت عرضه کالای ایمنی و امنیتی به بازدید کنندگان نمایشگاه
  • برگزاری 10 کارگاه آموزشی مرتبط به موضوعیت نمایشگاه
مشخصات شرکت های حاضر در نمایشگاه 2016

دوره چهاردهم IPAS


محل برگزاری : مصلای امام خمینی(ره) - سالن شبستان
زمان برگزاری : مهر ماه 1394
متراژ فضای نمایشگاه : 16000
تعداد شرکت ها : 305
تعداد غرفه ها : 407
تعداد کشورها : 29
ویژگیهای نمایشگاه :

  • برگزاری جشنواره آموزش همگانی (خط) برای دانش آموزان با همکاری پلیس راهور
  • طرح خانه هوشمند با مشارکت تعدادی از شرکتهای این حوزه
مشخصات شرکت های حاضر در نمایشگاه 2015