دانلود

فرم ها و تعهد نامه ها برای نمایشگاه IPAS

در این قسمت شما می توانید فایل های مربوط به نمایشگاه IPAS اعم از فرم تعهد نامه عفاف و حجاب، تعهد نامه های شرکتی، فرم اسپانسری، گروه کالایی و ... را دانلود نمایید.

اسپانسری ظرفیتهای تبلیغاتی

شرکت ناجی پاس( سهامی خاص) همانند سنوات گذشته ظرفیت های تبلیغاتی و جذب اسپانسر نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (IPAS) را طی مزایده محدود واگذار می نماید، لذا شرکت های که تمایل به مشارکت (بعنوان حامی مالی)در این زمینه را دارند می بایست بعد مطالعه مطالب ذکر شده درخواست خود را به ستاد اجرایی نمایشگاه ارسال نمایند.

دانلود

فرم های قوانین و مقرارت فنی

شرکت های که غرفه سازی خاص ( خود ساز) دارند و در فرم ثبت درخواست غرفه کزینه خود ساز را انتخاب نموده اند می بایست ضمن مطالعه مطالب درج شده در این قسمت تمام صفحات فرم های مذکور را دانلود نموده و در اختیار پیمانکار غرفه سازی قرار دهند.

دانلود

فرم های عفاف و حجاب

ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (IPAS ) به منظور ارتقای فرهنگ، رعایت حجاب، اخلاق، شعائر و شئونات اسلامی البسه متحد الشکل را برای کلیه بانوان محترم غرفه دار در نظر گرفته است که می بایست در ایام و محل برگزاری نمایشگاه مذکور با لباس مصوب ستاد برگزاری حضور یابند، لذا شرکت های حاضر در نمایشگاه ضمن مطالعه مطالب درج شده، فرم های مربوطه را دانلود و اطلاعات غرفه داران را تکمیل، مهر و امضاء شده به ستاد اجرای نمایشگاه ارسال نمایند.

البسه مصوب بانوان غرفه دار
دانلود
تعهد فردی
دانلود
تعهد نامه شرکتی ا
دانلود
تعهد نامه شرکتی 2
دانلود
تعهد نامه شرکتی 3
دانلود
مقررات پوشش بانوان
دانلود

اتباع خارجی غرفه دار

شرکت های که غرفه دار خارجی در غرفه واگذار شده دارند می بایست جهت اخذ مجوز لازم برای حضور غرفه دار خارجی در نمایشگاه فرم اتباع خارجی مندرج در این بخش را دانلود و ضمن تکمیل، به همراه تصویر گذرنامه با ستاد اجرایی نمایشگاه ارسال نماید.

دانلود

گواهی ارزش افزوده

با عنایت به اینکه تمام صورتحساب های صادره در خصوص واگذاری غرفه به امور مالیاتی ارسال می گردد لذا ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی و کد ملی مدیرعامل برای شرکت های متقاضی الزامی می باشد، بدین منظور شرکت ناجی پاس برگزار کننده نمایشگاه گواهی ارزش افزوده را جهت بهره برداری در اختیار متقاضیان قرار داده است.

دانلود

لوگو نمایشگاه

به منظور اطلاع رسانی مشارکت کنندگان در اقلام تبلیغاتی خود لوگو نمایشگاه در اختیار آنها قرار می گیرد.

دانلود

مجوز پیمانکاران

ستاد برگزاری نمایشگاه با تعداد محدودی پیمانکار همکاری می نماید لذا جهت اطلاع از عنواین و موضوعیت پیمانکاران، مجوز صادره از سوی ستاد برگزاری را جهت رویت مشارکت کنندگان در این قسمت قرار می دهد.

کتاب ویژه نمایشگاه
دانلود
نشریه ویژه نمایشگاه
دانلود
تبلیغات محیطی
دانلود

گروه کالایی

متقاضیان حضور در نمایشگاه به منظور کسب اطلاعات لازم از لیست گروه کالایی قابل ارائه در نمایشگاه جهت بهره برداری بیشتر از حضور خود در نمایشگاه می بایست مطالب مندرج را مطالعه نمایند.

دانلود